Bronnen

Op deze pagina verschijnen alle bronnen die ik voor mijn teksten heb gebruikt. In de teksten zelf gebruik ik verkorte referenties in voetnoten. Als je met de cursor de voetnoot aanwijst, wordt ze zichtbaar, maar ze wordt ook vermeld onderaan het artikel.

 • Ashcraft Karen Lee, ‘Organized dissonance: feminist bureaucracy as hybrid form’, in Academy of management journal, 2001, vol. 44, nr. 6, p. 1301 – 1322 
 • Baart Andries & Vosman Frans, De patiënt terug van weggeweest. Werken aan menslievende zorg in het ziekenhuis, Amsterdam, SWP, 2015, 293 p.
 • Bourgault, S., “The ‘care crisis’ and the welfare state: a feminist case for bureaucracy”, Utrecht, Netherlands, jan 30-31 2014, International Conference, A Meaningful Life in a Just Society. 
 • Foucault Michel, Les mots et les choses, Paris, Gallimard, 1966, 400 p.
 • Freeman Jo, The tyranny of structurenessness, geraadpleegd via het internet URL: http://www.jofreeman.com/joreen/tyranny.htm 
 • Foucault Michel, ‘Q’est-ce que les Lumières.’ in Foucault Michel, Dits et écrits 1954-1988, part IX 1980 – 1988, Ed. Daniel Defert e.a., Paris, Gallimard, 1994, 901 p.
 • Habermas Jürgen, ‘The language game of responsible agency and the problem of free will. How can epistemic dualism be reconciled with ontological monism?’ translated by Joel Anderson in Philosophical explorations, Vol 10 (2007), nr. 1, 50 p.
 • Kunneman Harry, ‘De strijdigheid. Het geheime bondgenootschap van Habermas en Lyotard’, in Korthals M. en Kunneman H., Het communicatieve paradigma. Mogelijkheden en beperkingen van Habermas’theorie van het communicatieve handelen, Meppel, Boom, 1992, p. 191 – 213.
 • Lee Fred, Als Disney de baas was in uw ziekenhuis. 9 1/2 dingen die u anders zou doen, Amsterdam, Reed Business, 2009, 223 p.
 • Liégeois Axel, Waarden in dialoog, Ethiek in de zorg, Lannoo Campus, 2020 (9de dr.), 254 p.
 • McCarty Joan & Gastmans Chris, ‘Moral distress: a review of the argument-based nursing ethics literature’, in Nursing ethics,  februari 2015,  vol. 22,  no. 1, p. 131-152  
 • Moyaert Johan, Waarvoor filosofie?, Kritiek 32, Gent, Kritiek VZW, 1997, 132 p.
 • Organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, 8 juli 1976
 • Taylor Charles, Bronnen van het zelf. De ontstaansgeschiedenis van de moderne identiteit, vertaald door Marjolijn Stoltenkamp met een inleiding van Joep Dohmen, Rotterdam, Lemniscaat, 2007, 773 p.
 • Tronto Joan, Moral Boundaries. A political argument for an ethic of care, New York, Routledge, 1993 (reprint 2009), xii + 226 p. 
 • Tronto Joan, Caring democracy. Markets, equality, and justice, New York and London, New York university press, 2013, 227 p. 
 • Van de Veire Frank, Als in een donkere spiegel. De kunst in de moderne filosofie, Amsterdam, Sun, 2002, 356 p.
 • Van Heijst Annelies, Menslievende zorg. Een Ethische kijk op professionaliteit, Kampen, Klement, 2008 (5de dr.), 412 p. 
 • Van Nistelrooy Inge, Basisboek zorgethiek. Over menslievende zorg, moreel beraad en de motivatie van verpleegkundigen, Heeswijk, Berne media, 2013.