WEPE – Ethische overlegmethoden in de zorg

Deze site “Zorgethiek.be” is gelinkt met www.wepe.be, een site over zorgethiek en moreel beraad. WEPE is een groep mensen uit de zorg en het zorgonderwijs, die zich inzetten voor zorgethiek in het algemeen en moreel overleg in het bijzonder en het is de ethische werkgroep van het Netwerk verpleegkunde..

WEPE organiseert verschillende activiteiten:

  • Tweemaandelijks organiseert WEPE casusbesprekingen met methodieken van moreel beraad. Deze gaan door in de lokalen van het Netwerk Verpleegkunde in Brussel.
  • Tevens organiseert WEPE webinars, die in het werkjaar 2022 – 2023 handelen over schaarste in de zorg. Tijdens de corona-epidemie werden zorgverleners overal op handen gedragen als helden, maar nu de epidemie voorbij is, stellen we meer en meer vast dat de helden van weleer snel vergeten zijn en dat de tekorten in de zorg meer en meer nijpend worden.
  • Vanaf het academiejaar 2022 – 2023 organiseert WEPE een postgraduaat procesbegeleider ethiek in de zorg aan de Erasmus Hogeschool te Jette.
  • Naar aanleiding van de tweejaarlijkse conferentie van het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek, werd door WEPE een digitale werktuigkist ethische overlegmethoden in de zorg ontwikkeld. Deze bevat momenteel 21 methodieken voor ethisch overleg. In het vierde kwartaal van 2023 zullen deze nog worden aangevuld en in 2024 zal de huidige inventaris meer inhoudelijk worden uitgewerkt na een grondig voorbereidend literatuuronderzoek.
  • Op verzoek kan WEPE ook ondersteuning bieden bij het bespreken van morele vragen op de werkvloer. Het beschikt daarvoor over verschillende geschoolde en ervaren gespreksleiders.

Via de knoppen bovenaan deze pagina bereik je de site van WEPE en de digitale werktuigkist overlegmethoden in de zorg. Zorgverleners worden voortdurend geconfronteerd met ethische vraagstukken. Omdat de zorg meer en meer onder druk komt te staan en omdat we leven in een samenleving die gekenmerkt wordt door pluraliteit, zijn er vaak geen eenduidige antwoorden op al deze vragen. Daarom is het zo belangrijk om regelmatig tijd te maken om stil te staan bij ethische vragen in de zorg. Het maakt dat zorgverleners beter hun job doen en het voorkomt morele stress en eventueel burn-out. We gaan ervan uit dat moreel beraad de meest uitgewerkte vorm van moreel overleg is, maar in praktijk is het niet altijd mogelijk om moreel beraad te organiseren, daarom bieden we ook kortere methodieken aan.