Over mij

Ik ben Jan Crikemans. Zowel in mijn studies als in mijn professionele loopbaan heb ik mij toegelegd op de zorg. Ik ben maatschappelijk werker (Sociale Hogeschool Heverlee, 1979) en heb een postgraduaat behaald aan het Postuniversitair Centrum Diepenbeek (Master sociaal welzijnswerk, 1989). Bovendien ben ik master in de wijsbegeerte (Universiteit Antwerpen 2018) en heb ik ook als student filosofie de focus erg gelegd op zorg. Dit blijkt onder meer uit mijn masterscriptie: De knoop ontwarren. Zorgen binnen de paradox van de moderniteit. (2017)). Ook mijn loopbaan heb ik bijna uitsluitend in de zorg doorgebracht. Ik ben gestart als maatschappelijk werker in het bijstandsmaatschappelijk werk aan het OCMW van Antwerpen, waar ik later hoofdmaatschappelijk werker werd. Vanaf juni 2000 ben ik gedurende twintig jaar directeur geweest van drie woonzorgcentra binnen het OCMW van Antwerpen en later het Zorgbedrijf Antwerpen.

Ik meen dat zorgen een kernactiviteit is binnen elke samenleving. Alleen wordt dat vaak niet zo gepercipieerd. Zorgen is in de eerste plaats een praktijk: iets wat mensen voor elkaar doen. Maar omwille van het grote belang ervan, is het ook zeer belangrijk op er filosofisch over te reflecteren. Om het andermaal met Michel Foucault te zeggen: Zorgen gaat over de grens die in de samenleving getrokken wordt tussen wie behoort tot het Zelfde of als de Ander wordt beschouwd. En het is de grens die constitutief is voor het geheel. Daarom is het zo belangrijk om over die grens na te denken.

“Il faut être au frontières.”

(Foucault M, 1994, p. 574.)

Daarom heb ik van 2012 tot 2017 een blog geschreven over dit onderwerp. Na 2017 heb ik niets meer geschreven, omwille van al te drukke professionele activiteit. Maar sedert 1 oktober 2020 ben ik met pensioen gegaan en wil ik mijn website terug opstarten.