Over wat volgt …

Ik ga mij in de nabije toekomst toeleggen op het nadenken over ethisch overleg. Dit staat niet op zichzelf: als bestuurslid en webmaster van WEPE, de werkgroep praktische ethiek, heb ik in 2023 meegewerkt aan het tweejaarlijks congres van het Belgisch adviescomité bio-ethiek. We hebben daarvoor een digitale werktuigkist ethisch overleg gemaakt, die gepubliceerd werd op de website van WEPE: https://wepe.be/overlegmethoden-in-de-zorg/ . We hebben daarover ook een artikel gepubliceerd in het Tijdschrift voor Geneeskunde en gezondheidszorg: https://tvgg.be/nl/artikels/digitale-werktuigkist-met-ethische-overlegmethoden-in-de-zorg . Het artikel is gepubliceerd als “open acces” en kan dus vrij door iedereen geraadpleegd worden. Maar het ontwikkelen van een website is, in tegenstelling tot het schrijven van een boek, een nooit eindigend proces. Daarom is het de bedoeling om verder te werken aan de inhoud van deze site. Om te beginnen is daarvoor literatuuronderzoek nodig. Om dit te structuren, zal ik over de geraadpleegde literatuur teksten schrijven, die ik zal publiceren op deze website en op deze van WEPE, afhankelijk van de vraag in hoeverre het al dan niet om een eerder persoonlijke insteek gaat. Een literatuuronderzoek vormt een slingerende beweging rond een bepaald thema. De gepubliceerde teksten zullen dus niet rechtlijnig op het doel afgaan, maar vanuit verschillende perspectieven onderzoek doen naar een centraal thema: “Ethisch overleg in de zorg”. Het zijn vingeroefeningen. Wie ermee in gesprek wil gaan kan dit doen via mijn mailadres info@zorgethiek.be.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *