Georganiseerde dissonantie

Sophie Bourgault  stelt dat er een zekere spanning bestaat tussen bureaucratie en zorg, maar dat ze niet onverenigbaar zijn.  Een zorgende democratie veronderstelt voor haar een hybride besluitvormingsstructuur, een hoge graad van ontvankelijkheid (responsiveness), een relationele en contextuele dienstverlening, competentie, een heldere verdeling van werk en verantwoordelijkheid, pluraliteit en flexibiliteit.    Er blijkt een spanning te bestaan… Lees verder Georganiseerde dissonantie

Caring democracy

Het is bon ton om de lof van de democratie te zwaaien, in die mate zelfs dat we geneigd zijn om deze democratie te vuur en te zwaard te exporteren naar de rest van de wereld. Daarbij wordt echter de vraag naar de betekenis van de democratie onder de mat geveegd. De mainstream politieke theorie… Lees verder Caring democracy

Moral Boundaries

Dit boek plaatst zorgethiek uitdrukkelijk in een politieke context. De zachte waarden in de ethiek van de zorg verbergen in zekere zin de harde werkelijkheid die erachter schuilgaat. Macht en autonomie van het subject zijn centrale waarden in onze samenleving. Vandaar dat zorg en de mensen die zorg verlenen met misprijzen worden benaderd. Zorg wordt… Lees verder Moral Boundaries

Morele nood

Het begrip morele nood (moral distress) werd voor het eerst gedefinieerd door Andrew Jameton in 1984. Morele nood ontstaat volgens hem als iemand moet handelen tegen zijn eigen waarden, daarin gedwongen door institutionele regels.  Het gaat om een psychisch onevenwicht en een toestand van negatieve gevoelens die ervaren wordt als een persoon morele beslissingen neemt, maar het gedrag… Lees verder Morele nood

Waarden in dialoog

Overwegingen bij de lectuur van het boek Waarden in dialoog Ethiek (…) is de kritische en systematische reflectie op de keuzen die we maken en de handelingen die we verrichten om dit goede leven en samenleven uit te drukken of te bereiken. Het moderne denken stelt autonomie en wilsbekwaamheid voorop als essentiële waarden. Uiteraard sijpelt… Lees verder Waarden in dialoog

Waarom filosoferen over zorg?

Zorgen en leven in de moderniteit is als lopen op drijfzand.De ondergrond is wankel,Maar er is haast niemand die dat opmerkt,Omdat de einder zo bloedstollend mooi is. Waarom filosoferen? En waarom meer bepaald filosoferen over zorg?Om te beginnen omdat zorg een van de kernactiviteiten is in elke samenleving. We vergeten het vaak omdat in onze… Lees verder Waarom filosoferen over zorg?

Uitgelicht bericht

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Geen categorie